PENILAIAN MENENGAH RENDAH

  • BAHASA MELAYU
  • BAHASA INGGERIS
  • SEJARAH
  • GEOGRAFI
  • PENDIDIKAN ISLAM
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
201310593.7576.250000001121001.06
201210485.201814.800000001221001.15
201110385.121814.880000001211001.15
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20134842.865347.32119.8200001121001.67
20122622.305545.103427.9075.7001221002.18
20116654.555242.9832.4800001211001.48
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20138575.892522.3221.7900001121001.26
20129779.502117.2043.3000001221001.24
20118872.733024.7932.4800001211001.30
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
201310190.18108.9310.8900001121001.11
201211090.2097.4032.5000001221001.12
201111595.0464.960000001211001.05
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
201310190.18119.820000001121001.10
20129275.402923.8010.800001221001.25
201110385.121714.0510.8300001211001.16
  • MATEMATIK
  • SAINS
  • KEMAHIRAN HIDUP
  • BAHASA ARAB
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20139988.391210.7110.8900001121001.13
2012100821310.7097.400001221001.25
201110788.431310.7410.8300001211001.12
TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20137365.183531.2543.5700001121001.38
20126351.604335.201613.100001221001.61
201110183.471714.0532.4800001211001.19

KEMAHIRAN HIDUP 1

TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20132110000000000211001.00
20122210000000000221001.00
20112610000000000261001.00

KEMAHIRAN HIDUP 2

TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20132083.33416.67000000241001.17
20122410000000000241001.00
20112195.4514.55000000221001.05

KEMAHIRAN HIDUP 4

TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20133552.242740.3057.460000671001.55
20125471.10192533.900000761001.33
20115980.821419.18000000731001.19

TAHUNBil. A% ABil. B% BBil. C% CBil. D% DBil. E% EBil. F% FGPS
20137365.181816.071614.2954.46001121001.58
20124839.302117.203427.901713.9021.6012098.42.21
20114436.362218.184033.061512.40001211002.21