TAKWIM PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
TAHUN 2014

UJIAN BERTULIS

JENIS UJIANTARIKHMATA PELAJARAN
UJIAN BERTULIS
13 HINGGA 16 OKTOBER 2014BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MATHEMATICS
SCIENCE
PENDIDIKAN ISLAM
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
BAHASA ARAB
BAHASA CINA
BAHASA TAMIL
BAHASA KADAZANDUSUN
BAHASA IBAN
UJIAN LISAN
BERTUTUR6 HINGGA 29 OGOS 2014BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
MENDENGAR12 OGOS 2014BAHASA MELAYU
MENDENGAR13 OGOS 2014BAHASA INGGERIS
KAJIAN KES
1 HINGGA 18 JULAI 2014SEJARAH
GEOGRAFI